ดาวน์โหลด Yahoo Messenger 11.5

  1. เริ่มการดาวน์โหลด คลิก เริ่มการดาวน์โหลด เพื่อเริ่มดาวน์โหลดและติดตั้ง Yahoo Messenger 11.5
    เวอร์ชั่น 11.5.0.228
  2. เมื่อมีการแจ้งให้ดำเนินการ ให้บันทึกไฟล์ .exe ลงบนเดสก์ท็อปของคุณ แล้วดับเบิลคลิกไฟล์ของ Yahoo Messenger 11.5 บนเดสก์ท็อปของคุณเพื่อเริ่มการติดตั้ง

เวอร์ชั่นอื่น: เว็บ